Witamy w Kancelarii TMlegal

Kancelaria TMlegal zajmuje się kompleksowym doradztwem z zakresu prawa  własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną znaków towarowych. Zajmujemy się również sprawami z zakresu naruszenia wzorów przemysłowych, przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, naruszenia nazwy przedsiębiorstwa oraz innych nazw odróżniających, a także kompleksowym zarządzaniem prawami własności intelektualnej.

Więcej

Znak towarowy, logo, marka – najważniejsze informacje

Znak towarowy to każde oznaczenie (wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna itp.), które nadaje się do odróżniania towarów lub usług jednego podmiotu od towarów lub usług innych podmiotów działających na rynku. Prawa ochronne na znaki towarowe w Polsce udziela Urząd Patentowy RP, prawa z rejestracji na wspólnotowe znaki towarowe są udzielane przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante, z kolei prawa z rejestracji na międzynarodowe znaki towarowe udzielane są przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Więcej